ONLINE I GOTOWI NA PROJEKT

ONLINE I GOTOWI NA PROJEKT

ONLINE I GOTOWI NA PROJEKT

ONLINE I GOTOWI NA PROJEKT

ONLINE I GOTOWI NA PROJEKT

ONLINE I GOTOWI NA PROJEKT

ONLINE I GOTOWI NA PROJEKT

[  PRODUCT DESIGN  ]

Share.P

Share.P to innowacyjny system parkingowy typu plug and play, który digitalizuje istniejącą infrastrukturę parkingową i rozwiązuje problemy z parkowaniem samochodów oraz ładowaniem pojazdów elektrycznych. Naszym głównym zadaniem było przeprojektowanie istniejącego panelu zarządzania, poprawa architektury informacji i zapewnienie użytkownikom bardziej intuicyjnego doświadczenia.

Panel jest w fazie implementacji
PRO DUCT DESIGN
UI DESIGN
Projekt Pan Plan to aplikacja do której przygotowaliśmy UX

Strategia

Warsztat strategiczny przeprowadzony w aplikacji FigJam dał nam wiedzę o tym:

Warsztat strategiczny to niezwykle ważny etap. Klient może podzielić się z nami swoją wizją na produkt, a my mamy szansę dokładnie zrozumieć wszystkie filary tego co tworzymy.
Rozmawiamy o użytkowniku, jego problemie i rozwiązaniu, jakim jest produkt.


  • Kim są użytkownicy aplikacji Share.P i jakie mają potrzeby i cele,
  • Z czym mają największy problem po zalogowaniu do obecnego panelu,
  • Jakie są priorytety funkcjonalne i które z nich są najważniejsze, a które mniej istotne,
  • Jakie rodzaju “jobs to be done” występują w tej aplikacji.

W celu uzyskania pełnego obrazu bieżącej sytuacji i celów, przeprowadziliśmy serię ćwiczeń oraz zaproponowaliśmy, w jaki sposób można poprawić doświadczenia użytkowników, spełniając jednocześnie cele biznesowe. Na podstawie zebranych danych przeprojektowaliśmy architekturę informacji panelu Share.P. Skupiliśmy się na usprawnieniu nawigacji, aby użytkownicy mogli szybko odnaleźć potrzebne funkcje i informacje. Zastosowaliśmy hierarchię treści, logiczne grupowanie opcji oraz bardziej intuicyjne etykiety, co znacznie ułatwiło użytkownikom korzystanie z panelu.

Audyt UX obecnego panelu

W trakcie audytu UX dokonaliśmy analizy tego, jak użytkownicy korzystają z obecnego panelu, jakie problemy napotykają oraz jakich informacji najczęściej szukają. Dzięki temu udało nam się zidentyfikować potencjalne obszary poprawy i wskazać konkretne działania, które pomogą poprawić doświadczenia użytkowników.

Analiza konkurencji

Po wnikliwej analizie konkurencji, udało nam się zidentyfikować jej mocne i słabe strony, dzięki czemu lepiej zrozumieliśmy, jakie funkcje, rozwiązania i styl należy dostarczyć, aby wyróżnić się na tyle, aby przyciągnąć klientów i konkurować z innymi aplikacjami do zarządzania parkingiem.

Optymalizacja procesów

Jednym z głównych celów Share.P było usprawnienie zarządzania parkingami i miejscami parkingowymi. Wprowadziliśmy nowe funkcje i procesy, które pozwalają właścicielom parkingów i zarządcą bardziej efektywnie zarządzać swoimi zasobami. Możliwość monitorowania wykorzystania miejsc parkingowych, rezerwacji i płatności online oraz generowania raportów pozwoliła na lepsze planowanie i optymalizację działań.

Projektowanie UI

Następnym krokiem było zaprojektowanie nowego interfejsu użytkownika. Postawiliśmy na prostotę, czytelność i spójność wzornictwa, aby zminimalizować zamieszanie i poprawić estetykę panelu. Wykorzystaliśmy także wyraźne i przyciągające wzrok ikony oraz kolory, aby wyróżnić różne funkcje, ułatwiając użytkownikom orientację w interfejsie.

Responsywność i dostępność

Podczas projektowania nowego panelu Share.P szczególną uwagę zwróciliśmy na responsywność i dostępność. Upewniliśmy się, że interfejs jest doskonale dostosowany do różnych urządzeń - od komputerów po smartfony, co pozwala użytkownikom na wygodne korzystanie w każdym miejscu i czasie. Dostosowaliśmy również panel do wymogów dostępności, aby osoby z różnymi ograniczeniami mogły swobodnie korzystać z aplikacji.

benchmark-mockup
[  FOR THE USER - BLOG ]

Chcesz przejść przez ten proces samodzielnie?

Prawdziwy UX to użytkownik w centrum Twojego procesu.
Sprawdź jak możesz go uwzględnić:

MVP Poradnik ostateczny

Czytaj artykuł

7 PRZYKŁADÓW realnych MVP

Czytaj artykuł

Analiza konkurencji

Czytaj artykuł