ONLINE I GOTOWI NA PROJEKT

ONLINE I GOTOWI NA PROJEKT

ONLINE I GOTOWI NA PROJEKT

ONLINE I GOTOWI NA PROJEKT

ONLINE I GOTOWI NA PROJEKT

ONLINE I GOTOWI NA PROJEKT

ONLINE I GOTOWI NA PROJEKT

[  PRODUCT DESIGN  ]

mPOS

W ramach tego projektu naszym zadaniem było przeprojektowanie istniejącej aplikacji mPOS, tak aby pozwalała kelnerom na szybsze i bardziej efektywne przyjmowanie zamówień oraz płatności bezpośrednio od klientów w różnych punktach na terenie restauracji.

Aplikacja znajdue się w fazie implementacji
PRODUCT DESIGN
APLIKACJA MOBILNA
Projekt Pan Plan to aplikacja do której przygotowaliśmy UX

Strategia

Warsztat strategiczny przeprowadzony w aplikacji Miro dał nam wiedzę o tym:

Warsztat strategiczny to niezwykle ważny etap. Klient może podzielić się z nami swoją wizją na produkt, a my mamy szansę dokładnie zrozumieć wszystkie filary tego co tworzymy.
Rozmawiamy o użytkowniku, jego problemie i rozwiązaniu, jakim jest produkt.


  • Jakie funkcjonalności ma zawierać nowa aplikacja,
  • Jak wygląda proces przyjmowania zamówienia i płatności w obecnej aplikacji,
  • Czym nowa wersja aplikacji ma się wyróżnić na tle konkurencji,
  • Z czym użytkownicy (kelnerzy) mają obecnie największy problem.

W trakcie pracy nad strategią marki pozyskaliśmy informacje dotyczące ogólnego środowiska pracowników gastronomii w Polsce i za granicą, jak również kluczowe spostrzeżenia biznesowe. W celu uzyskania pełnego obrazu ich bieżącej sytuacji i celów, przeprowadziliśmy serię ćwiczeń oraz zaproponowaliśmy nową architekturę informacji dla aplikacji.

Audyt UX obecnej aplikacji

W trakcie audytu UX dokonaliśmy analizy tego, jak użytkownicy (kelnerzy) korzystają z obecnej aplikacji, jakie problemy napotykają, jakie funkcje są dla nich łatwe do znalezienia, a jakie wymagają poprawy. Dzięki temu udało nam się zidentyfikować potencjalne obszary poprawy i wskazać konkretne działania, które pomogą poprawić doświadczenie użytkownika.

Po konsultacji z klientem, ustaliliśmy, że nowa aplikacja mPOS będzie umożliwiła użytkownikom:

  • wyszukiwania i zarządzania stolikami poprzez mapę restauracji podzieloną na strefy oraz poziomy,
  • wysyłania zamówień bezpośrednio na kuchnię,
  • szybką edycję i personalizację zamówień,
  • rozliczanie zamówień różnymi metodami płatności w różnych sytuacjach.

Projektowanie UX/UI

Po przeanalizowaniu głównych ścieżek naszych użytkowników i stowrzeniu sitemapy dla nowej aplikacji mPOS, przystąpiliśmy do szkicowania i prototypowania na makietach o niskiej szczegółowości wspomnianych wyżej funkcjonalności.

Następnym etapem było doprojektowanie brakujących komponentów do UI Kit-u, z którym przyszedł do nas klient oraz stworzenie design systemu, z którego będą w przyszłości mogli korzystać deweloperzy, implementując nowe funkcjonalności w aplikacji.

Ważnym dla nas elementem, był interfejs użytkownika. Chcieliśmy, aby był łatwy w nawigacji, czytelny i zrozumiały dla użytkowników (kelnerów).

[  FOR THE USER - BLOG ]

Chcesz przejść przez ten proces samodzielnie?

Prawdziwy UX to użytkownik w centrum Twojego procesu.
Sprawdź jak możesz go uwzględnić:

MVP Poradnik ostateczny

Czytaj artykuł

7 PRZYKŁADÓW realnych MVP

Czytaj artykuł

Analiza konkurencji

Czytaj artykuł