ONLINE I GOTOWI NA PROJEKT

ONLINE I GOTOWI NA PROJEKT

ONLINE I GOTOWI NA PROJEKT

ONLINE I GOTOWI NA PROJEKT

ONLINE I GOTOWI NA PROJEKT

ONLINE I GOTOWI NA PROJEKT

ONLINE I GOTOWI NA PROJEKT

[  WEB DESIGN  ]

Enpulse

Nasze główne zadanie projektowe polegało na zmianie obecnej strony w taki sposób, aby odwiedzający użytkownik mógł natychmiast zrozumieć, jaką funkcję pełni platforma Enpulse i jaka jest jej misja w organizacjach.

Przejdź do Enpulse
WEB DESIGN
REDESIGN
Projekt Pan Plan to aplikacja do której przygotowaliśmy UX

Strategia

Warsztat strategiczny przeprowadzony w aplikacji Miro dał nam wiedzę o tym:

Warsztat strategiczny to niezwykle ważny etap. Klient może podzielić się z nami swoją wizją na produkt, a my mamy szansę dokładnie zrozumieć wszystkie filary tego co tworzymy.
Rozmawiamy o użytkowniku, jego problemie i rozwiązaniu, jakim jest produkt.


  • W jaki sposób przebiega proces sprzedażowy,
  • Co nie działa na obecnej stronie,
  • Kto należy do grupy docelowej platformy Enpulse,
  • Na jakim działaniu użytkownika na stronie najbardziej nam zależy.

W trakcie pracy nad strategią marki pozyskaliśmy informacje dotyczące ogólnego środowiska większych i mniejszych organizacji w Polsce i za granicą, jak również kluczowe spostrzeżenia biznesowe. W celu uzyskania pełnego obrazu ich bieżącej sytuacji i celów, przeprowadziliśmy serię ćwiczeń oraz zaproponowaliśmy nową architekturę informacji dla strony.

Audyt UX obecnej strony

W trakcie audytu UX dokonaliśmy analizy tego, jak użytkownicy korzystają z obecnej strony, jakie problemy napotykają oraz jakich informacji najczęściej szukają. Dzięki temu udało nam się zidentyfikować potencjalne obszary poprawy i wskazać konkretne działania, które pomogą poprawić doświadczenie użytkownika i zwiększyć konwersję na stronie.

Analiza konkurencji

Po wnikliwej analizie konkurencji, udało nam się zidentyfikować jej mocne i słabe strony, dzięki czemu lepiej zrozumieliśmy, jakie funkcje, usługi i styl należy dostarczyć, aby wyróżnić się na tyle, aby przyciągnąć klientów i konkurować z innymi platformami.

Projektowanie UX/UI

Po przeanalizowaniu głównych ścieżek naszych użytkowników i stowrzeniu sitemapy dla nowej strony Enpulse, przystąpiliśmy do szkicowania i prototypowania na makietach o niskiej szczegółowości wspomnianych wyżej funkcjonalności.

Następnym etapem było stworzenie minimalistycznej, ale jednocześnie innej od konkurencji grafiki oraz elementów brandingowych marki przy jednoczesnym zachowaniu palety kolorystycznej obecnej strony Enpulse. Zdecydowaliśmy się na prosty bezszeryfowy font Poppins dla nagłówków i paragrafów tekstu oraz nieregularne kształty animowane na scroll.

Ważnym dla nas elementem, był interfejs użytkownika. Chcieliśmy, aby był łatwy w nawigacji, czytelny i zrozumiały dla użytkowników z grupy docelowej i nie tylko. Naszym celem było zaprojektowanie nowej strony internetowej, która będzie bardziej responsywna, intuicyjna w obsłudze i atrakcyjna dla użytkowników. Chcieliśmy, aby nowa strona Enpulse wyrażała również wartości marki i pomagała w pozyskiwaniu nowych leadów.

[  FOR THE USER - BLOG ]

Chcesz przejść przez ten proces samodzielnie?

Prawdziwy UX to użytkownik w centrum Twojego procesu.
Sprawdź jak możesz go uwzględnić:

MVP Poradnik ostateczny

Czytaj artykuł

7 PRZYKŁADÓW realnych MVP

Czytaj artykuł

Analiza konkurencji

Czytaj artykuł